İLAN ARA
Pafta Nedir?


PAFTA NEDİR ?
Belirli Ölçekteki Büyük Harita, Plan Veya Modeli Oluşturan Ayrı Parçalardan Her Birine Pafta Denir.

PAFTA BÖLÜMLEMESİ
• Yeryüzünün Tümünün Ya Da Bir Bölgesinin Haritaları Yapılırken, Ölçeğe Bağlı Kalarak Tüm Harita Bölgesinin Bir Paftada Göstermek Çoğu Kez Olanaksızdır.
• Bu Nedenle Haritası Yapılacak Bölgenin Paftalara Ayrılması Gerekir.
• Paftalara Ayırma Ise Rasgele Değil, Belli Bir Sisteme Göre Yapılır.
• Böyle Bir Sistem Pafta Bölümlemesi Ya Da Pafta Indeksi Olarak Adlandırılır.
• Pafta Boyutları Ölçeğe Göre Belirlenen Sabit Enlem Ve Boylam Farkları Olarak Alınır.
• Pafta Boyutları Enlem Ve Boylam Farkı Olarak Küre Yüzeyinde Sabittir.
• Harita Düzleminde Pafta Boyutları, Projeksiyon Türüne Göre Ve Yerdeki Konuma Bağlı Olarak Farklı Boyutlarda Olur.

PAFTA BÖLÜMLEME SİSTEMLERİ
• 1:1 000 000-1:250 000 Arası Ölçekli Paftalar Uluslararası Sisteme Göre;

• 1:250 000’Den Daha Büyük Ölçekli Harita Takım Paftaları Ise Ulusal Sisteme Göre Bölümlendirilir.